Kedves Bözsi Ángyom!


Restellem, hogy 15 éve nem hallott rólam, de bizniszbe mentem a bodimmal, a ragyás Lebák Gyuri fiával. Együtt csináljuk a pénzt. Már négy masinánk van. A múlt héten 800 dollárt csináltam.

Amerikában jó dolgom van. Van kárém, meg trakkom is. Az apsztérzet egy nörsznek rentolom, aki tavaly muffolt be. A neve Misziz Börg. Ahol idáig lakott azt úgy hívják, hogy Százkacsavan, Kanadában. A braderja, Börg atya, príszt és cseplin. Börtönben született. Ezt itt úgy írják, hogy Burton.

Ma reggel éppen a porcsot fikszoltam meg, amikor észrevettem, hogy a televizsönjében a pikcsörtúb szparkol, a kebinetje meg szmókol. Nem akartam, hogy misszolja a shókat, így kiplagoltam, és a kárém trankjában elvittem a kóneri televizsön shapba. Ott egy tiketet tettek a szviccsre, de riszítet nem adtak rá. Itt a bizniszmenekben lehet trasztolni, mert a repjutéshönökre vigyáznak. A fridzsadért is ott vettem. (A fridzsadér az ájszbakszi, ha nem tudná.)

A televizsönöstõl a gezsztéshönre mentem, ahol a tájöröket megcsekkoltam, és a tenkemet hájteszt gezzel telefiloltattam. Regular gezt csak a trakkomba szoktam venni.

A gezsztéshönrõl az éjenpihez mentem. A nagy parkinglatjuk miatt, meg a mít-dipartmentjük miatt szeretek ott shappingolni. A sztorban találkoztam két jó bodimmal. Az egyik elektrishön, a másik plamör. Együtt szoktunk bólingozni a mikszt kapöl lígben. Vettem egy három pándos sztéket az áutszájd grillhez, és vettem mit-tenderájzert is. Vettem még hátdagot, banzokat, krímcsízt, ájszkrímet és szaftdrinket, meg ami kell egy piknikhez. A lancsosbakszik és a fleshlájtok szélen voltak. Vettem azokból is. A pedámból csak úgy tudok szévolni ha vaccsolom mi van szélen.

Ahogy drájvoltam haza a Méjn Sztríten, elpesszoltam egy redlájtot. Worriztam a polic miatt, de laki voltam mert a parking-midereket csekkolta. A kónernál, a sztap szájnnál már waccsoltam a treffikot, nehogy tiketet kapjak. Tenkszgiving Déjkor volt egy ekszidentem. A rédiétör és az enzsin összetört. A Förszt Sztríten egy embulencnek mentem neki. A kortra is voltam. Az insurencomat felemelték. Jó, hogy van kolizsön insurencem. Nagyon báderoz, hogy a fájnon kívül megmarkolták a lájszenszomat.

Mikor hazajöttem a nörsz mondta, hogy az apsztérzi kicsen szinkjénél líkol a pájp, pedig szténlesz sztíl. Megfikszoltam, de a bészmentben dempek lettek a shelfek az íszt szájdon. A nörsz antik plejör pijánója is vízben állt. Kár mert Velentájn déjkor túnolta fel az egyik hájszkul tícser. Még jó, hogy a flóron nincs karpet.

Gondolom ebbõl a kis informéshönbõl megtudta, hogy milyen bizi vagyok Amerikában. Olyan bizi vagyok, mint a bívör, azért nem hallott 15 évig semmit felõlem. A bívör egy olyan állat, amirõl még lambör yardok is vannak elnevezve, ha nem tudná. Ott szoktam venni a tubájforokat, a plájwudot meg a penolingot. Nagy sztor, és közel van.

Jobb ha finishelek, mert a parttájmosok már mennek a szekond shiftára, és a mélmennel el akarom küldeni a pósztoffiszra, így nem kell átwalkolni a dragsztorhoz. Ott van a legközelebbi mélbakszi. Sztemp van itthon is. Amikor a kriszmasz kardokat vettem, akkor vettem öt dazönt.

Kedves Bözsi Ángyom! A levelembõl láthatja, hogy milyen az életünk Amerikában. Nemsokára veszek vékéshönt, és akkor majd jobban tudok írni.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ AZ ELSÕ LEVÉLRE

Kedves Józsi!

A leveledbõl csak annyit értettem, hogy a Lebák Gyuri fiával valamibe belementél, és most négy masinán csináljátok a pénzt. Ha nem esik nehezedre, akkor nekünk is csináljatok egy kis pénzt. Nem muszáj átállítani a masinákat Forintra, mert a Dollárral mindig könnyebb Magyarországon boldogulni, mint a Forinttal.

Nem értem a bõrgatya hogy születhet a börtönben. Nálunk varrják. Felénk az öreg Földházinak van bõgatyája, de az nem börgatya. Itt a farmer nadrág a divat. Börgatya nincs a faluban, de száz kacsa az van.

Azt vesszük ki a leveledbõl, hogy sokat vásárolsz. Vettél kriszmasz kardokat is. Talán egy kard is elég lett volna, de a te dolgod. Írod, hogy megmarkolták a lájszenszodat. Az valamelyik testrészed lehet. Nem írtad hányan támadtak meg. A karddal meg ne szúrj valakit!

Vedd meg azt a vékéshönt is, amivel jobban tudsz írni. Gondolom az valami amerikai golyóstoll lehet. Nem bánom azt se ha ceruzával írsz, de írjál sokat. A leveled várom. A tanító megígérte, hogy mikor felmegy Pestre, akkor valakivel lefordíttatja az amerikaiul írt leveledet.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


MÁSODIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Mivel fort av dzsulájkor nem kell vékésönt venni, írok megint, és tudatom, hogy ne kérjen pénzt, mert a bizniszünk benkrapt lett. Bejött egy nagy dipressön, és most csak az anemplojment segít. Egy hétre 100 dollárt ad, és csak két hetenként kell menni appojtmentra. Mást nem kell érte csinálni.

A bodim, a Lebák Gyuri fia, is kapna az anemplojmenttól hetente 100 dollárt, de belement egy másik bizniszbe. Most mépol szirupot csinál, no meg mink farmája van. A mépol szirupot úgy csinálják, hogy a baketokat telefilolják szeppel, és kifõzik az erdõben. Memorial déjkor muffolt ki a májnás plészre. Tegnap láttam a sziszterjét, Böskét, szkul baszra várt a dántáni malnál. Azt mondta a braderja egész nap minket nyúz.

Böske borzasztóan el van hízva, de nem is csoda, hiszen szóda pappal él. Most próbál dájetozni. Jár ekszerzájzolni is a wájemsziébe, de már az se segít a kövérségén. Még csak hájszkulos, és már van egy kis ájterájdesze. Nincs is bojfrendje. Ha leadna vagy harminc pándot az ájris fiú visszajönne. Az már kálidzsba jár. Este meg part tájm klörk, meg szélzmen egy kárdílörnél. Sajnálom a baja miatt. Pedig van esze, mert az ánör rólon is láttam a nevét a pépörben.

No de magamról is írok, hogy lássa az én helyzetemet is. Amint mondtam a biznicünk benkrapt lett. Itt van a nyakamon a nagy morgidzs. Mikor jó pedát kaptam, akkor kesh helyett a csardzs akkáuntra vettem egy drága livingrum szetet. Vettem káucsot, kafitébolt, futsztult, televizsönt, ragot, lájtokat. Egy lanmóört is vettem. Még jó, hogy a förnisz megfikszolását a bészmentben a geszkampani ingyen megcsinálta.

A kárémmal laki vagyok. Tizenhat májelt megy egy gelen gezzel a hájvén. Tegnap tesztoltam meg, mikor a sznótájereket megcsendzsoltam. Egy sóba mentünk Rács Eszterbe a görlfrendemmel. Az egzitet elpesszoltam ugyan, és tovább kellett drájvolni, de megérte, mert a dorprájzot, egy éjem-efem rédiót, a görlfrendem nyerte. Vele járok sztedibe már öt éve. Egy bjuti sapban dolgozik a Szérz Róbaknál. Szkaccs meg dacs a bekgráundja. Lehet, hogy Lébör Déjre kivesszük a meridzs lájszenszunkat. Itt bladteszt is kell hozzá. Majd valami halat rentolunk ki a riszepsönre. Itt a nagy hal drága. Van négy: a magyar hal, a pólis, a dzsörmen és a beldzson. Addig itt nincs lakodalom, amíg ki nincs rentolva egy hal. A papot csak akkor kalolják, amikor a hal rentolás le van fikszolva.

Anemplojment benefitet csak az kap aki elmegy munkát keresni. Tegnap voltam egy káré fektoriba. A forman azt mondta, hogy a prodakshön lájnra kellene egy ember. Az a baj, hogy messze van minden nap odamenni. Akik ott dolgoznak, azt mondják, hogy nagyon hajtják õket. A prodakshön lájnon nincs lófingolás.

Vasárnap elmentem egy angol csörcsbe. Nagyon meleg volt. Az erkondishioner kivágta a fjuzokat. Talán rossz lánjba van bekötve. Hiába tette rá a papné a nagy feneket, nem segített.

A Lebák Gyuri fia, amióta anemplojmenten van, a résztrekre jár betolni. Húsz dollárt tett tegnap este sóra a harmadik részben és kétszázat nyert. Örömében úgy berúgott a policok bevitték a dzsélbe. Szerencséje volt, hogy a dzsadzs bél nélkül engedte ki. Én vittem el a résztrekre másnap a káréját felvenni.

Azt hiszem jobb ha finiselek. Fort av dzsulájkor majd jobban tudok írni, mert az ókantribeliektõl kapok informésönt mindenkirõl. Ha van egy kis szper tájmja maga is írjon.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ A MÁSODIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

Három napja tanulmányozzuk a leveledet. A legnagyobb részét nem értettük, de azt kivettük belõle, hogy az "anemplojment" minden héten 100 dollárral segít. Nem tudom mi az, de azért imádkozom, hogy bárcsak Magyarországra is jutna belõle. Biztosan jobb dolgunk lenne, ha lenne "anemplojment."

Sajnáljuk a Böskét a szégyenteljes állapota miatt. Tegnap mondtam a tisztelendõ úrnak mit csinált vele a szóda pap. Azt mondta, hogy õ valahol olvasta, hogy Amerikában van vagy 300 vallás. Azt gondolja, hogy valamelyik szektás papról van szó, mert a felszentelt papok jobban vigyáznak. Azt mondta, hogy jelentsétek be a biztonság kedvéért a püspöki hivatalban, mielõtt valaki más is meghízik tõle.

Ha már megtörtént Böskével a baj, hát csak várja meg a kilenc hónapot. Én is megnyúznám, ha az én lányom lenne. Most már késõ. Írod, hogy most már az ekszerszájzolás se segít. Nem tudom mi az, de azt javasolnám hagyja abba. Nem jó a természet rendjével játszani. Én azt tanácsolnám, hogy tornázzon inkább. Remélem jobb útra tér, amíg nem késõ. Meglep, hogy milyen természetesen írod le, hogy mire vár. Furcsa az erkölcs Amerikában. Nem írtad, hogy a Böske kis ájterájdesze fiú-e vagy lány. Írd meg azt is, hogy az elsõ férjének mi a foglalkozása.

Gondolom az erdõben Gyuri pálinkát fõz, angolul "mépol szirupot". Nehogy bajba keveredjetek.

Írtál egy prodakshön nevû lányról, és az ottani lótenyésztésrõl. Nem értjük hogy függ össze a lófingolás a lánnyal. Írod, hogy a melegben a papné nagy feneket tett valamire. Talán õ is kövér, mint a Böske?

Azt se értjük, hogy ha a Lebák Gyuri fiát bél nélkül engedték ki valahonnan, akkor hogy tudtad másnap valahova elvinni? Mi bél nélkül meghalnánk.

Az elsõ leveled óta a tanító még nem volt Pesten, hogy lefordíttassa az amerikaiul írt leveled, de azért sejtjük, hogy mit akarsz mondani. A kirántott halat is teljesen megértettük, és azt hogy ott négy fajta hal van és az mind drága. Azt is értjük, hogy amikor ki van rántva a hal, akkor csapnak egy nagy lakodalmat. Ugye igazam van? Csak azt nem értjük, hogy úszik el innen olyan messzire a hal, és honnan tudják, hogy melyik hal a magyar. Írjál máskor is.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


HARMADIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Tudatom magukkal, hogy szitizen lettem. A nevem megcséndzsoltam. A Gyergyószentgyörgyfalvi Józsefet nem tudták itt kiszpelolni. Most már csak Dzsó Szent vagyok. Amerikában a sok necsörölájzd szitizennek idegen a neve, így gyakori a név cséndzsolás. Hát így lett belõlem Szent.

Santa Klausz vitt-e maguknak valamit Karácsonyra? Itt a shaping malnál láttam egy pikap trakkon. Sose jár gyalog. A Sörli kazonjei a szakállát is meghúzták.

Furcsa most itt a veder. Amikor Santa jött, decemberben, akkor se volt hó és most sincs. Még csak január van és Konnektikutban meleg a veder. Máj Emi frasztot kapott. A vedermen azt mondta a televizsönön, hogy bár tél van, Konnektikutban olyan meleg lesz, hogy lehet fürödni. Konnektikut kisebb mint Magyarország. Már megírtam, hogy az apsztérzet egy nörsznek rentolom. A szájetik nörvöm néha annyira báderoz, hogy a flórról fel se tudok állni. Csak fekszek jajgatva. Tegnap vettem a dragsztorban rabing alkoholt, amivel a nörsz vagy egy fél óráig rabolt. Sokat prektiszol a Börtön Komjuniti Hoszpital nájt siftáján, ahol sok beteg lefekvés elõtt várja a rabolást. Engem is a rabolás hozott rendbe. Nem szeretném ha az embulenc elvinne Börtönbe. Vigyázok is most magamra. Szívességbõl az apsztérzi nörsznek az egyik klozetjére feltettem egy ajtót, hogy ne menjen be a por. Olyan nagy a klozetje, hogy sétálni lehet benne. Angolul úgy hívják, hogy "walk in closet." Minden ruháját ott tartja a nörsz.

Éppen most mondott be a rédió egy bulletint El-visz Prézlirõl. Az a sok milliója sem tudta megmenteni. De minek is írom ezt le? Bözsi Ángyomék úgy se tudják ki az Elvisz.

Inkább írok a Böskérõl. Kétszer találkoztam ma vele. Korán reggel egy tunapja volt, délután meg egy csekapja. Amint átment azt angolul úgy írják, hogy "PAP test." Talán maguk még nem is tudják Tiszakarádon, hogy mi a "PAP test." Itt Amerikában sok asszony rendszeresen jár a "PAP testre." Böske is jár, de a kövérsége miatt szégyelli ha le kell vetkõzni. Nem tudom, hogy hány páund, de azt tudom, hogy sokat nyom. Az a baj, hogy a szkul basz éppen a picca hatnál áll meg, és ott naponta bevág egy pen piccát a sok tápinggal. Tegnap a torkán akadt egy pepperóni, de szerencsére ott volt egy ritájerd fájermen, aki hátulról a "hajlik manüver" segítségével hirtelen átölelte, és hirtelen megszorította Böskét. Alig érte át a derekát, de ki tudta pappolni a torkából a pepperónit. Amerikában evés közben évente sok csókol és meghal. Ha az a fájermen a reszkju szkvadtól nem lett volna a picca hatnál, akkor a csókolás elvihette volna a más világra. Amikor találkoztam vele, már nem látszott a tegnapi ekszident. Már jól van.

Most egy kicsit írok Amerikáról is. Itt olyan fejlett a komjunikésön, hogy a fónunk nemcsak pushbatönökkel van ellátva, hanem van rajta egy memori dájel is. Megpusolok egy batönt és visszakalolhatok bárkit. Ha megnyomok egy másik gombot a "hold"-ra tehetek akit akarok. Ilyen modernségeket az ókantriban el sem tudtam kis koromban képzelni. Azért itt se jó ám minden. A dorbelemmel baj van. Hiába nyomkodom, nem jön belõle hang. Egy hete a gesz men hiába ringolta a belemet, nem mûködött.

Megemlítem még, hogy most nem rég volt itt egy szájenc shó, ahol megismertem két asztranótát. Nem írom le a nevüket mert nem hiszem, hogy az amerikai asztranótákat ismeri, pedig ez a kettõ a holdig is eljutott.

Szeretettel: Szent Józsi


VÁLASZ A HARMADIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

Légy szíves küldjél valami angol szó listát, hogy jobban megértsük mit írsz. Ha jól értem a leveled, akkor azt olvasom ki belõle, hogy szent lettél. A római tisztelendõ úr azt mondta, hogy nem hiszi. Szerinte az egy nagyon hosszú eljárás, és csak akkor lesz valaki szent, ha elõtte csodákat mûvel. Mi ugyan sokat csodálkozunk az írásaidon. A Pál apostol leveleit könnyebben megértjük, mint a tiédet.

A kisbíró is áttanulmányozta, amit írtál, de õ se érti, pedig õ világot járt ember. Az olasz fogságban öt nyelven megtanult tízig számolni. Õ sem hiszi, hogy szent lettél. Nem akarlak megbántani Józsi, de én is kételkedem az õszinteségedben.

A marha legelõ melletti Sánta kalauz itthon volt Karácsonyra Csikágóból, de mire elmentünk a húgához, akkorra már visszament Pestre az apjához. Ha küldtél vele valamit, akkor máskor ne tedd. Elhajtott a házunk elõtt, anélkül, hogy megállt volna. Egy szakállas embert láttam ugyan a télen az állomásra vezetõ úton, de mivel ez gyalog ment, nem hiszem, hogy az az amerikás Sánta volt, mert írod, hogy az nem jár gyalog.

Azt is írod, hogy a konnekti kútban olyan meleg a víz, hogy fürödni lehet. A veder is meleg. Azt nem értjük, hogy ha a kútról van szó, akkor minek írod, hogy kisebb mint Magyarország. Hát annyi eszünk nekünk is van, hogy ennyit tudjunk. Máj Emi is meg van említve a leveledben. Az urammal mi ismerjük Máj Gyulát. Annak a legkisebb lánya Emmi, de az nem kaphatott frászt, mert a biciklis Balogh Joli lányával láttam vasárnap a templomban. Mind a kettõ ápolónõ.

Nem tudjuk mit jelent a nörsz szó a leveledben, de annyit megértettünk, hogy az alkoholtól, amit vettél, úgy berúgtál, hogy valahol fetrengtél. Félek kimondani, de az az érzésem, hogy alkoholisták közé kerültél, akik este betegeket rabolnak. Gondolom elmebeteg az, aki várja a rabolást és örül neki. Különösen az bánt a leveledben, ahol írod, hogy a rabolás hozott rendbe. Mi szegények vagyunk, de nem kell senki lopott dolga.

Most jut eszembe, hogy tavaly valaki ellopta a lepcsánkos Kazuptól a klozetjuk ajtaját. Azóta csak egy halász háló van oda akasztva. A vén Kazup ha bent ül, akkor az arra felé menõknek onnan integet. Mi felénk nem a por miatt tesznek ajtót a klozetra, hanem illendõségbõl. Biztosan elfogadna õ is egy ajtót tõled mert télen igen befúj a szél. Olyan alacsonyra csinálta a veje a klozetot, hogy nem lehet benne felállni. Sétálásról így aztán szó se lehet. Különben is mi nem sétálni járunk a klozetba.

A leveledben írod, hogy nem szeretnél börtönbe kerülni. Szavadon kaplak, mert az nem lehet szent, akit a rabolás hoz rendbe. Mi is szeretnénk rendbe jönni, de verjen meg bennünket a Teremtõ mind a két kezével ha valaha valakit kirabolnánk. Nagyon kérlek térj te is a jó útra, mert még te is börtönbe kerülhetsz.

Valami Prézlit is emlegetsz. Mi magunk szoktuk a miénket csinálni száraz kenyérbõl, amit minden nap lehet kapni friss kenyér helyett. Tõlünk az orosz sok mindent elvisz, de prézli az van.

Mivel sokat írsz a Böskérõl a tisztelendõ úrnak is megmutattam a leveledet. Gondolom nem prédikálja ki, hiszen hozzá is bejárnak takarítani. Ha csinálnak is valamit, akkor se nyíltan. Bár egy csók nem igen vinné el õt a másvilágra. De a leveledbõl úgy értem, hogy nyilvánosan történnek a dolgok a pap testen.

A Böske apját ismertem a latyakos tanyán, ezért nem értem miért mondod, hogy délelõtt más apja volt, mint délután. Talán ketten fogadták örökbe. Én az igazi apját ismertem, így a két emberrõl, akirõl írsz az csak a mostohája lehet. Nem értem miért váltogatja óránként az apját. Ez gyanús nekem. Bár a kisbíró, aki minden nap bejön tanulmányozni a leveledet, azt mondja, a Böske egyik apja cseh, a másik meg Tunéziába való. Így lehet neki csekapja és tunapja is.

A leveled elején azt írtad, hogy szent vagy. A vége felé pedig azt állítod, hogy megnyomsz egy gombot és a holdra teszel valakit. Bocsáss meg, de sem én, sem az uram, sem a tiszteledõ úr, de még a kisbíró se hiszi el. Az oroszok már biztos ellopták volna a "hold" gomb titkát ha neked olyan lenne.

Írod, hogy a beled nincs rendben. A mi belünk jó. Ha paszulyt eszünk, megszólal nyomkodás nélkül is. Remélem találsz egy jó belgyógyászt, aki meggyógyít.

Befejezésül megemlítem, hogy igazad van az amerikai nótákkal kapcsolatban. Nem ismerünk egyet sem, pedig lehet, hogy a leveledet azoknak a nótáknak a segítségével könnyebben megértenénk. Mivel sokat bajlódunk a nagy mûveltséggel írt leveleiddel, kérlek, hogy küldjél egy angol-magyar szó listát. Hátha az jobb magyarázatot ad, mint a nagy tudású kisbírónk.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


NEGYEDIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Készítettem egy szó listát. Ha megtanulja, akkor egy nap múlva olyan szépen tud majd angolul, mint én írok magának magyarul.

A leckét azokkal a szavakkal kezdem, amiket ha magyarul kimondunk, akkor angolul mást jelentenek. ilyen a hat, ami angolul meleg (hot); a hét angolul gyûlöl (hate); hét ing pedig gyûlölet (hating). A tíz szó incselkedést jelent. Ha azt mondom magyarul, hogy "ájj fel" akkor angolul ez azt jelenti, hogy elestem (I fell). Ha két angolnak egy csónakban azt mondom jutúró, akkor azok evezni fognak (You two row!) Ha valahova el akarom küldeni a kettõt, akkor azt mondom nekik: judugó (You do go). "A méz ing" angolol: csodálatos (Amazing).

Látja milyen könnyû az angol nyelv. Tisztára olyan mint a magyar, csak mást jelent. Felsorolok egy pár szót, amit magyarul mondhat, de mind másá jelent: máj (my) enyém, szék (sake) valakinek a kedvéért, háj (high) magas, mély (may) szabad, decit (that is it) ez az egész, hit (hit) megütni, (show) elõadás, szúr (sewer) szennyvíz csatorna, ép (ape) majom, kép (cape) palást, fék (fake) nem igazi, ék (ache) fájdalom, él (ale) sör, tél (tale) farok, tép (tape) szalag, táncolsz (touncils) mandulák, (low) alacsony, csík (cheek) arc, lent (lent) böjt, part (part) rész, pénz, (pains) fájdalom, sárlett (Charlotte) egy lány név, kék (cake) sütemény, szamár (some are) némelyik, síp (sheep) bárány, letör (letter) levél, gatya (got you) meg vagy, stb. Ha azt mondja szamársíp (some are sheep), akkor már angolul beszél mondván, hogy némelyik bárány. Látja milyen egyszerû. Nem is gondolta, hogy tud angolul beszélni.

Vannak aztán olyan szavak amiket magyarul írunk ugyan, de angolul kimondva már másá jelentenek. Ilyen például a comb (fésû), ember (parázs), most (legmagasabb fokú), must (muszáj), eleven (11), test (vizsga), hold (visszatartani), stb.

Ha egy angolnak azt mondja lefinglak (laughing luck), akkor nem fog megharagudni, mert azt jelenti, hogy nevetõ szerencse, de nehogy úgy köszönjön el tõlük, hogy "puszi-puszi" mert angolul az csúnya. A favilla, fakanál, fatányér nótát se énekelje el nekik.

Vannak szavak, amik nekünk hangzanak csúnyán ha az angolok mondják ki. Ilyen a savanyú káposzta, földimogyoró, és az a sok üléses trakk, amin a gyerekek rájdolnak a szkulba, ha valaki drájvolja õket. Van aki bájszikollal jár, de van olyan is, aki káréval. Gyalog csak a kindergartenesek járnak.

Ugye milyen könnyû az angol. Ez után a lecke után már nem lesz több baja a levelemmel, hiszen én úgy írok, ahogy a népünk beszél Amerikában.

Most jut eszembe, hogy magának nem is kell angolul tanulni, mert én ezután is csak magyarul fogok írni, úgy mint idáig.

Levelem végén még megemlítem, hogy vannak angolban olyan mondatok, amiket nehéz szó szerint le-fordítani. A "step mother" például lépcsõ mama lenne, az "I'd be darned" azt jelentené, hogy meg lennék stoppolva, a "hot dog" evés a meleg kutyának az elfogyasztását jelenti, "son of a gun" az a puska fia, és végül a "pressed ham" pedig vasalt sonkát jelent.

Igen kacifántos az angol. Egy nájt szkul tícser leírta egyszer nekünk blekbordra, hogy Shakespeare és úgy mondta ki, hogy Csaször. Ezután nem is mentem többet vissza az iskolába. Egy magam tanította ember lettem. (Self taught man) A leveleimet olvasva ugye nem gondolná, hogy sose jártam háj szkulba. Magamtól tanultam meg szpelolni és drájvolni is.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ A NEGYEDIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

Köszönöm a szó listát. Most már minden olyan világos mint a vakablak. Ne küldjél többet mert a kisbíró betanulta a csúnya szavakat és azzal fenyegetõzik, hogy ha valamikor a falunkba téved Erzsébet királynõ, akkor elfogja énekelni a "Favilla, fakanál, fatányér" nótát. Igen restelleném. A múlt héten is idetévedt egy idegen. Nem beszélt magyarul. Gondolom Dájcsékat kereste mert csak azt hajtogatta, hogy Dájcs, Dájcs. Szegény nem tudta, hogy azok még 1947-ben átszöktek Szlovákiába, onnan meg kimenekültek nyugatra.

Visszatérek a leveledre. Csak írjál. Én száz százalékig megértem minden levelednek a tizedét. A kisbíró azt mondja õ okosabb, mint én. Õ a huszadát is megérti. Az angol szavakat is mind betanulta. Attól félek, hogy ha megint berúg, akkor egyszer kidobolja a leveledet. Azt mondja a felesége, hogy még álmában is angolul beszél. Amikor bemegy a tanács házára, akkor még az elnöknek is azt mondja "judugó."

Az angol szó listád igen összekavarta az eszemet. Ne küldjél többet. Inkább írjál magadról.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


ÖTÖDIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

A Hangérien Szóshol Klab pádiján a szekreteri, aki Börtönben született, volt az emszi. Börtönnek a szenszösz szerint pont ezer nõ és ezer férfi lakosa van. A szekreteri mondta, hogy januárban disznótúrós szapör lesz, és elekshön a sherhóldereknek. Menyut is printelt. Lesz Le Vesh és Pawlahcheentah is. Ez volt rajta.

Az ilekshönt a prezident ranolta. Mikor azt mondta angolul, hogy "George has the floor," rószóltak, hogy mondja magyarul. Meg is mondta, hogy Gyurié a padló. Itt demákröszi van a mítingeken is. Szíkret belottal vótoltunk. A trezsörör, aki bekesholja a chekkeket, hogy a billteket kifizethesse, jó munkát csinált. Az inkam és az ekszpensz döntetlen volt. Bekerült a Bordba megint. Megmondták neki, hogy a kiadást lejjebbíteni kell.

Sokáig szélen volt a Szóshöl Klab latja. Annak az ára kaverolta a renovéshönt, amit az enniverszerire csináltunk a válonterekkel. Ahol a bóling lének voltak, az most a dánsztérz riszepshön hal. Így az apsztérzen, dánsztérzen is lehet wedding és sháor, és még kéterolni is tud a Lédiz Gild a komjuniti szenterben. Így csinálják a sok pénzt a Hangérien Szóshol Klab sherhólderei.

Tegnapelõtt az újomra zártam a kárém hodját. Bend édet tettem rá, de igen fájt, ezért eldrájvoltam a walk-in klinikre. Ott vettek x-réj pikcsört, és adtak péjn kilört. Össze van a kartlidzs krasholva. Kár mert egy bukkípernek prájveszi fenszet csinálok az ofiszánál. Õ az én inkam tekszemet figerolja ki, én meg lébört adok neki cserébe. Most várhat a munkámra. Ha tudnának angolul, elküldeném az inkamtexem kapiját, mert abból láthatnák milyen sok tex van Amerikában, ezért van minden. A televizsön shapba lehet kapni visziárt is. Az olyan, mint a téprekorder csak a hanghoz pikcsör is van. Nemrég vettem egy májkrówév avent. Még egy sztím ájront kell venni, mert a régiben short van. Nem merem beplagolni. Félek, hogy sakkot kapok.

Azt hiszem minden informéshönt megírtam, amit maguknak Amerikáról és a Hangérien Szóshöl Klabról tudni kell. Ha valamit nem értenek, mert itt más világ van, csak írják meg és én megmagyarázom, mint például a visziárt, amit csak az ért meg, akinek van televizsönje. Itt már blek-end-wájt alig van. Mindenki kalört vesz.

Befejezem levelem, mert megyek a külvárosba galfingolni, és utánna a Perry koma sót fogom waccsolni.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ AZ ÖTÖDIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

Megint írod, hogy valaki Börtönben született. Itt Magyarországon külön laknak a férfiak az asszonyoktól. Még a faluban sincs szülészeti osztály, pedig több férfi és nõ lakik itt, mint az ottani Börtönben.

A leveled azt a részét, amelyik a túrós disznóról szól, nagyjából sejtjük. A túrós disznó nem jó, mert nem gyõzi az ember az ólat javítani. Felénk nincs disznótúrós szapör. Mi csak disznótoros vacsorát szoktunk tartani.

Most jött be a kisbíró. Mi Gyurinak szólítjuk. Tõlünk elfogadja, de másoknak megmondja, hogy az õ neve György. Neki volt egy disznója, amelyik mikor esténként jött a kondával haza mindig azt mondta, hogy Gyuri, Gyuri, Gyuri. Egy este a szokottnál jobban be volt rúgva a kisbíró, és a disznót mérgében úgy fejbe vágta, hogy az elterülve azt mondta: György. A kománk azt mondta neki: "Na látod, tudod az én tisztességes nevemet." Azt hiszem a te Perry komád nem hoz rátok ilyen szégyent. Képzeld el, hogy a kománk felesége bezárta Gyuri bátyádat a disznóólba egy hétre, és csak moslékot adott neki, mert agyonütötte az anyakocát.

Írod, hogy nálatok valaki, aki sok pénzt csinál. Mi nem mernénk pénzt csinálni, mert biztos megfognának.

Írod, hogy valamit rázártál az újodra és fáj. Nem látszik az írásodon. El tudjuk olvasni, de nem értjük. Te biztosan tudsz jól angolul, amerikaiul, kanadaiul és ausztráliaiul, azért nem értjük a kifejezéseidet. Írod például, hogy sok tex van Amerikában, ezért van minden. El se tudom képzelni, hogy mi a tex. Nem hiszem, hogy Magyarországon van, mert az oroszok elhordtak mindent. Gondolom itt is jobb lenne, ha lenne sok tex.

Azt is közöltzed a soraidban, hogy valamivel nem mersz valamit csinálni, mert félsz attól, hogy sakkot kapsz. Azt tanácsolom, hogy ha félsz a sakktól, akkor egyszer majd látogasd meg a tisztelendõ urat. Õ mindenkivel sakkozni akar. A kisbíró fél vele játszani, mert alig kezdenek el sakkozni, már is kikap. A tisztelendõ úr jelenlétében a parókián nem mer káromkodni, ezért a meccs után hozzánk jön el, hogy jól kikáromkodja magát.

Add át a Perry komádnak az üdvözletünket. Ide is elküldhetnéd, hogy hozzon nekünk is egy kis finom sót, mert már egy éve csak darabos sót árulnak a szövetkezetben. A Tiszán túlra járunk át ecetért is. De a galfingolást helyben csináljuk.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


HATODIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Heppi ísztert kívánok. A csörcsben a szandé szkúl tícserek most festik az íszter egget. Azt kérdezi a szuperintendent, aki pólish, hogy Magyarországon festik-e az egget? Itt a gyerekek pikcseres plesztiket tesznek rá.

Tudatom magukkal, hogy a csörcs bordjába szekreteri lettem, ami angolul klörk, vagyis eldör. A héten egy invitéshönt printeltettünk az eniverszerinkre. Magának is mélolok belõle. Az eldörök azt mondták, hogy nekik jól van, ahogy írta egy Amerikában született tícser, de a papnak nem tetszik. Maga mit gondol?

INVITÉSHÖN

A csörcs bordja és vezetõsege meghíjja Önt és szeretõit a golden eniverszeri ébedre Méj 19-edikéjére a Hangerien Háuszba 1 pijemre. Fónolják tiketér valamelyik offiszert. Nagyoknak 15, kicsiknek 7 dollár a tiket.

A pap azt mondta inkább rízájnol, de nem engedi kimélolni ezt az invitéshönt, mert lefing sztakok leszünk. Másat printolt. Azt mélolta ki a kangregéshönnek. Most fájtolunk. Amit a tícser írt soknak teccik. Írja meg Bözsi ángyom, hogy maga mit gondol az invitéshönrõl.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ A HATODIK LEVÉRE

Kedves Józsi!

A leveledbõl megértettem, hogy abban a városban, ahol vagy, van egy pap, akinek nem tetszik, amit valaki írt. Nekem tetszik is meg nem is, mert nem értem.

Remélem néha elmégy a templomba. Szegény megboldogult apád jó presbiter volt. Olyan hangosan senki se tudott énekelni, mint õ. Ha járnál templomba talán téged is beválasztanának presbiternek, de nem gondolom, hogy jársz, mert sose írsz a templomról csak a papokról. Ne légy olyan, mint a szentháromságos Tarajos Gyula. Szerinte a szentháromság azt jelenti, hogy az ember egész életében háromszor megy templomba: kereszteléskor, házasságkötéskor és amikor temetik. A kisbíró szerint egy évben háromszor kell menni a templomba: karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor, ez a szentháromság.

Kérded, hogy nálunk festik-e íszterkor az eget? Nem tudom mi az íszter, de gondolom, hogy jó lehet, talán ennivaló, mert te rosszat nem kívánnál nekünk. Itt nem festik az eget, mert a sok vörös csillagtól piros az ég. Bár sokak szerint fekete, mert a magyarok lopják a napot. Nem értjük hogy áll meg a festék a levegõben?

Szeretettel: Bözsi ángyod.


HETEDIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Azt gondolja, hogy nem járok csörcsbe. Egy bab tiszt csörcsbõl átmentem a preszbiterienbe, mert ott van szóshöl lájf. A lancs tiketeket én árulom és kollektálom a dinereken. A másik csörbe a miniszter mindig azt prédikálta, hogy törnölni kell a csíkunkat, adjuk oda a másik csíkot ha bántanak. Azt mondta, hogy a szörviszre sznikörzben is mehetünk, de a preszbiterian megköveteli, hogy ha kótot nem is veszünk, de nektájt tegyünk fel.

Errõl az jut eszembe, hogy a dántánban egy ember megcsókolta a feleségét a nektájával. Most dzsélben van, de lehet, hogy szabadon engedik, mert jó lajere van. Azt mondja rá, hogy inszén. Magyarul nem tudom mi az. Nézzék meg a dikshöneriben.

Visszatérek a csörcshöz. Reggelenként én teszem rá a lájtot, ha hideg van a törmosztetet is, meg a palpitnál az emplöfájört a májkrofónhoz. Télen a szájdwalkot és én shavolom el. A flort is én pálisholom, ha a dzsenitor beteg. Ebbõl láthatja, hogy membör vagyok.

Tegnap volt a bucsering, mert az enyual míting után porkcsapot csinál a Braderhud madörz déjre a bészmentben. A porkcsaphoz lesz mesh potétóz és grévi is. Fádörz déjre lesznek banzok is hemmel. Van itt egy csájniz, akinek frut marketje van. Az adott nekünk ingyen pájnepolt, és letaszt a szeledhez. Tíz dazön dónatszot is kaptunk tõle dizörtnek, ami nem kellett volna, mert most volt a mallnál egy bék szél a wumenz felóshipnek, és van sok leftóver.

Akartam már régen kérdezni, hogy Tiszakarádon van-e maguknak banánesze? Van itt egy szélzmen, aki sok tripre jár az ókantriba. Ha nincs, küldenék vele, hogy maguknak is legyen banáneszük. Penszil szeteket árul. A szomszédban van a vérháza.

Ha Sörlit megmeridolom, akkor más lesz az adreszem. Ha nem, akkor a mostani háuszra aluminum szájdingot kell tetetni, mert pílol a pént.

Megemlítem, hogy az apsztérzi nörsz fiú testvérét kinevezték egy kálidzs dinjének. Nagyon örül a nörsz, mert idáig apartment letolással foglalkozott, és sokáig nem jól filolt. Csak tósztot meg szirialt tudott enni. Nem tudott menni a vasrumba. Hat hónapig járt tûre és terapira. Sokat telefonált. Két lájnja, két numbere van, mégis mindig bizik voltak. Egy kicsit nojzi volt, ezért nem bánom ha elmuffol.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ A HETEDIK LEVÉRE

Kedves Józsi!

Üzentem a Tisztelendõ úrnak a kisbíróval tegnap reggel, hogy jöjön át hozzánk, és kóstolja meg a férjem borát. Tulajdonképpen azt akartam, hogy tanulmányozzák a leveledet. A kísbírót délután furikban vitte haza a felesége, és õ szerinte van Amerikában egy katona tiszt, aki bab termeléssel is foglalkozik, ezért bab tiszt. Van egy miniszter barátja, aki azt prédikálja, hogy el kell húzni a csíkot ha bántják az embert.

Írod, hogy van egy ember, aki megcsókolta a feleségét. Az nem újság. Délután, amikor a Tisztelendõ úr már sokáig kóstolgatta a bort, bevallotta, hogy õ is megcsókolta a szakácsnõt. Kár, hogy nem maradt estig. Azt kérdeztem a férjemtõl, hogy emlékszik-e még az elsõ csókra. Azt mondta, hogy az utolsóra se emlékszik.

A leveled egyik része igen megsértett mindnyájunkat. Azt kérdezted, hogy van-e banán eszünk? Mert ha nincs, akkor küldsz nekünk, valakivel, akinek vérháza van a szomszédotokban. Ha esetleg vágóhídról van szó, akkor azt akarod, hogy disznó, vagy marha eszünk legyen? Valamit írsz arról ,hogy a te eszed is megváltozik. Leveled olvasva, azt hisszük, hogy már megváltozott.

Úgy látjuk, hogy Amerikában is vannak gyenge elméjüek. Mi is dinnyének nevezzük õket. Sajnálom a két lányt, a két némbert. Írod, hogy buzi mind a kettõ. Nem is csoda, ha az apjuk állandóan letolja õket. Elõbb-utóbb megutálják a férfiakat. Gondolom az az ember valami fakir lehet, ha tûre meg terapira jár. Azt hiszem a terapi olyan, mint a gerebenezés, amikor a kendert és lent fonás elõtt kifésüljük a tûsorok között. Mi nem mernénk ráülni. De ha banán eszünk lenne, akkor igen.

Nem megy ki a fejembõl amit gondolsz rólunk, hogy banán eszünk van. Lehet, hogy a falura ráférne egy kis fejlõdés, de nem vagyunk teljesen elmaradottak. Azt hiszem nem tudod, hogy a falunkban az asztalos Kántor Palinak két gyászkocsija volt, és Sárospatakon, a nagy diák városban, még mindig kézzel cipelték a koporsót a temetõbe. Kántor Pali bátyád adta el az egyiket Patakra, hogy ott is legyen modernebb temetés. Ezt ugye nem tudtad? Ha tudtad volna, nem kérdezted, hogy van-e banán eszünk. Még jó, hogy nem minket neveztél dinnyének, hanem azt az embert, akinek két buzi lánya van.

Nem haragszunk, csak továbbra is írjál mindenrõl. Talán eljön az idõ, amikor jobban megértjük amit írsz.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


NYOLCADIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Képzelje el, vasárnap nem volt hít a templomban, mert a pájlet lájt kialudt a förniszben. A szörvisz közepére a lájtok is elaludtak, mert kint egy ájsz sztorm volt. A wájerok elszakadtak. A bóling lígembõl egy kárpenter a trakkját a pólnak drájvolta. Egy nagyot szparkolt és vége volt. Tegnap volt a fjunerál. Pallberör voltam. Van a bóling lígben egy nagy kövér magyar dentiszt, de csak egy kicsit beszél magyarul. Van neki egy bípere. Elvesztette. De mikor a kaffint vittük ki a funeral hómból hozzákezdett bípolni az óverkótjában a nagy csendben. A bípoló hangját hallva, nagyot kiáltott a dentiszt: Nem veszett el. A szomorúságunkban nevettünk.

A szemeteriben, a grévszájdnál csak rövid kommittalt csinált a miniszter, mert hideg volt. Aztán volt a riszepshön a csörcs bészmentben. A Lédiz Éd csinált potétószeledet a kentaki frájd csikenhez. A magyarok nagyobb fjunerált csinálnak, mert sok életében csak két nagy dolog van: a wedding és a fjunerál. Itt hörsz káréval viszik a halottat, azután jön a proceshön. Ezt azért írom le, hogy megismerje milyen az életünk Amerikában.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ A NYOLCADIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

A leveledbõl azt a szomorú hírt vettem ki, hogy van ott egy olyan templom, amelyikben nincs hit, és elaludt a nép. Biztos rossz prédikációt mondott a pap.

Ugyancsak írod, hogy van Amerikában egy kövér tiszt, aki csak egy kicsit beszél magyarul. Ennek a tisztnek van valami pere, amit elvesztett, de késõbb megnyerte, amikor meghalt. Nagy ember lehetett, ha egy miniszter fõzött neki pálinkát, azt a bizonyos komm italt. A falunkban is volt pere a bádogos Szapora Lajosnak. Beperelte a T.Sz.Cs. elnökét, Valaga Gyulát, mert egy hónapig dolgozott az alvégi iskola tetején, és az elnök azt mondta neki, hogy az társadalmi munka volt. Nem kap érte munkaegységet. Szapora Lajos mind a tíz gyerekét elvitte a tárgyalásra. Elõre ültette õket, és azt mondta a bírónak: Bíró Elvtárs! Én társadalmi munkában gyereket csinálok, de iskolatetõt nem. A bíró neki adott igazat. Az elnököt elítélték, mert egy tíz gyermekes párttag családját megkárosította. A szomorúságainkban mi most azon nevetünk, hogy a tárgyalás óta a faluban senki se tudja, hogy hol van a Valaga.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


KILENCEDIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Nagy hírt mondok: a görlfrendemmel, Sörlivel, Halovinra kivesszük a merridzs lájszenszunkat. Már csináltunk is egy apojtmentet a bladteszthez. Tenkszgiving déjkor megyünk a hanimunra Nájegara Falszra. (Tenkszgiving azt jelenti, hogy pulykát esznek.) Ezután igyekszem majd megmagyarázni az olyan szavakat, amiket esetleg nem ért.

Tegnap szuprájz brájdöl sháört csináltak Shörlinek a kazonjei. (Szuprájz azt jelenti, hogy nem tudta.) Kapott sok prezentet: mikszört, tósztört, ájroning bordot, blenketeket, meg egy vasört és drájört is. Most már nem kell a landriba járni. Ma muffoltuk õket be a bészmentbe.

A sháörra a Sörli braderja a békeribõl hozott egy kéket, meg rengeteg kukit. Mások meg potétószeledet, hemet, pancsot és kendit hoztak.

Sörli a bjuti shapban sokat óvörtájmozik a Szérz Róbaknál. (Szérz Róbak az egy dipartment sztor, ha nem tudná.) A hanimunra is alig kapott vékéshönt. Szeret szévolni. A káréját is kesshel fizette ki. Nincs is csardzs akkáuntja.

Én még anemplojmenton vagyok. Amióta a Prezident megszájnolta az anemplojment ektot, azóta nem worrizok a morgidzsom miatt. Itt még a welferesek is kárét drájvolnak. Ha waccsolom a badzsetomat, még látöri tiketre is telik a pedából. Mihelyt laki leszek elmegyek az ókantriba erplénnel. Majd meglátja egyszer megállok a maga házánál. Valamelyik officon kirentolok egy kárét és magának is adok egy rájdot. Mihelyt laki leszek indulok. Akkor viszek magának amit csak kér.

Itt küldök egy pikcsört a házamról. Amint látja a jard körül nincs fenc. A drájvé mellett lévõ shrabokat az elektrik hedzskatörral szoktam trimolni. (Elektrik azt jelenti, hogy villany drót vezet róla a házba.) A kóneri shandriba is be van vezetve a villany. Nem szoktam becsukni, pedig sok minden van benne.

A pikcsörön látszik egy kék-piros szájn. Az egy bájszentennial emblöm. Itt Amerikában a lakosság nagy része benne van a bájszentennial mániában. Én még nem estem bele teljesen. Az emberek milliókat költenek rá az egész országban. A jövõ fort av dzsulájkor lesz olyan város, ahol az emberek meg sem tudnak majd mozdulni.

Most látom a televizsönön, hogy már a lét-lét shónak is vége van. Jobb ha befinishelem a levelemet. Még a gárbidzskeneket is ki kell raknom, mert egy pár óra múlva már kollektálnak a trakkok. A hanimun után megint írok.

Szeretettel: Józsi

Utóirat:

Most jut eszembe, hogy itt Amerikában az ember miszter, az asszony az misziz, de a pap az se nem miszter, se nem misziz, hanem reverend. Kanadában is így van. Egy bodim fónolt tegnap Delhájból, hogy a Hangerien Háusz dinerekre a papjuk fri tiketet kap, de shert nem adtak neki régen.

Az is most jut eszembe, hogy amikor a májdesz mafler shapba fikszolták a trakkomat, akkor írtam egy verset. Megmutattam az itteni református papnak, amikor találkoztam vele a gezsztéshönnél. Azt mondta ilyet még Petõfi se írt.

Elküldöm a verset, amire a pap azt mondta, hogy valamibe õ beletenné. Nem értettem mibe, ezért megosztom magukkal.

Worriolok a trakkom miatt
Mert a mafflerja kilyukadt.
Meg kéne fikszolni,
De kevés a pedám,
Muszáj óvertájmozni
A szekond shiftán

Most hicshájkolok,
És sokat walkolok.
Az most a nagy bajom
A görlfrendem, a Sörli,
Jár most a kárémon,
Õ most nagyon laki.

Amíg tájpoltam e versem,
Megjött épp a mélmen.
Rifand csekket hozott
Az inkamtekszbõl,
Így hát a trakkot
Megfikszolom ebbõl.

Átdrájvolok még ma
Egy májdesz mafler shapba,
Ott dolgozik éppen
A Sörli braderja.
Amit csardzsol nekem,
A rifandom kifutja.

VÁLASZ A KILENCEDIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

Örömmel olvastuk, hogy hamarosan meglátogatsz bennünket, és hozol, amit kérünk. Nekünk most csak egy pár farmer nadrág kellene. Nekem 87-es kell, az uramnak 60-as, a tisztelendõ úrnak 48-as, a tanítónak 56-os, a tanács elnöknek 96-os, a kisbírónak 49-es. Hozzál ezenkívül huszonöt 40-es nagyságút, harmincöt 50-es nagyságút, negyven 60-as számút és vagy ötven vegyes méretût. A rokonaid már mind tudják, hogy rövidesen megérkezel. Én már szóltam az egész falunak. Alig várjuk, hogy a farmer nadrágok megérkezzenek.

Nehezen kihámoztam a leveledbõl, hogy Amerikában valami járvány van, aminek a neve bájszentennial. Ha táblákat tesznek ki a házakra, akkor ragályos betegség lehet. Örülök neki, hogy te még nem estél bele teljesen. Remélem nem fájdalmas, és nem visznek a kórházba. Írod, hogy milliókat költenek rá az emberek. (Most jut eszembe, hogy a mi orvosunk 58-as nadrágot visel.) Javaslom, hogy csak akkor gyere haza ha elmúlt az a bájszentennial járvány. Az ilyesmi egy pár hét alatt véget érhet. Gondolom, hogy a pólióhoz hasonló, mert írod, hogy az emberek nem bírnak majd mozogni.

Mielõtt elfelejtem megírom, hogy a mi papunk annyi sert kap, amennyit meg bír inni. Kap pályinkát is. Ha iszik, akkor úgy prédikál, hogy csak délután, egy félórát késve megyünk haza a templomból.

Köszönjük a fényképeket. Ha jól értem azt írod, hogy nem csak a házadba, hanem az árnyékszékbe is be van vezetve a villany. Már nálunk is van villany, de csak a házban. A fényképrõl azt látom, hogy felétek a ház deszkából van, az udvar sarkában lévõ árnyékszék pedig bádogból. Mi sem szoktuk becsukni a miénket.

Józsikám, valamikor írjál magadról is, hogy udvarolsz-e valakinek. Egyszer talán majd azt halljuk, hogy megnõsültél anélkül, hogy velünk azt csak egy szóval is tudattad volna. Marcsa, akinek 56-ban udvaroltál, még most is csak rád vár. Igaz azóta már háromszor férjhez ment. Öt gyereke van. Az õ száma 86-os, a gyerekeké 38, 42, 46, 50 és 52. Szívesen kimenne veled Amerikába. Jó szakmája van. A tejcsarnokban õ írja össze, hogy ki mennyi tejet visz be esténként. Szép nagy derék asszony lett belõle. Nagyon jól járnál vele. Szlovákul is tud danolni. Az elsõ férje is szívesen elfogadna egy 62-es számú farmer nadrágot.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


TIZEDIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Tavaly írtam, hogy Tenkszgivingkor Sörlivel hanimunra megyünk Nájegara Falszra. A weding riszepshön után egy rentolt kárén drájvoltunk át a Rénbó Bridzsen Kanadába. A trakkom klaccsa nem shiftolta a trenszmishönt, ezért rentoltuk a kárét a Hörtsznél. Nájegara Falszon a Szígram Táörbe is felmentünk az elövétörön. Onnan eldrájvoltam Párisba, Londonba, Viennába és Delhibe, az ontáriói ókantribelieket meg-vizitelni. Volt sok ital, de mivel Sörli nem magyar, én beszéltem mindenütt. Vasárnap estére értem haza Baffalóba. Egy nap alatt ilyen sok városban voltam. Bejártam a világot.

Sörli a bjuti shapban még overtájmozik, de Fort av Dzsulájkor már kvittol, mert Lébör Déjre jön a béby. Már shapingolunk. A Gud Wilnél találtunk egy jó kribet és egy pléjpent. Ha valahol nagy szél van oda megyek, mert ott lehet szévolni. Itt van sok szél. A Sörli egyik braderja, aki tájm kípör a Görbör plentben, mindig hoz haza egy pár bakszi szirialt meg ótmilt. Már van öt bakszi dájperünk is. A dájpert itt nem viszik a landriba, hanem a gárbidzsba dobják, és megy a dampra.

Bözsi ángyomék el sem tudják képzelni milyen más lesz a ház ha lesz benne egy kis Bili. Sörlit mízol miatt tesztolták a kliniken, azért tudjuk mi lesz. Egy nagy tût szúrtak a hasába. Lakik vagyunk, hogy az insurenc kaverolja. A kis Bili még meg sincs, és már ezer dolláron felül van a költség. Mihelyt meg lesz a kis Bili küldök róla fényképet.

A hanimun óta minden óké. Most egy kontrektor hájerolt fel part tájmba diccset digolni a háj szkulnál. Ma a fencet, holnap a szájdvalkot fikszoljuk meg. Sokat izzadok a pedáért, amibõl még lejön az inkam teksz és a Szóshöl Szökjuriti is. A Szóshöl Szökjuriti adja ritájermentkor a penshönt, ha esetleg nem tudják.

Ma lancs tájmkor, amikor a szájrön megszólalt a fájör sztéshönnél beültem a trakkomba enni. A lancsos bakszi tele volt mindennel. Volt ott ráj bred hemmel és ménézzel. A kukikon kívül még volt két dónatsz is. Elgondolkoztam milyen jó dolgom van. Húsz éve még Magyarországon laktam. Azóta vettem már trakkot, fridzsadért, televizsönt, sztófot, washört meg drájört is. Most már csak a kis Bili hiányzik a boldogsághoz, de Õsszel meg lesz az is. Akkor majd megint írok. Szeretettel: Józsi


VÁLASZ A TIZEDIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

Reméljük egészségileg rendben vagy. Írtad, hogy sokat izzadsz. Azt is megértettük a leveledbõl, hogy te oda mégy, ahol fúj a szél. Sokáig beszélgettünk az urammal, de nem bírjuk elképzelni mit csinálsz a széllel. A múlt héten volt a falunkban egy erõs vihar, biztosan élvezted volna, mert itt is volt nagy szél. A mi szelünk se lehet rosszabb, mint az amerikai.

Zavarban vagyunk a bilivel kapcsolatban. Nekünk van egy nagy bilink és egy kis bilink, de a kettõ sem ér többet száz forintnál. Hivatalosan átszámítva amerikai pénzre, még két dollárba se kerül. Nem értjük Amerikában miért olyan drága a bili. A Boris nénéd unokatestvérének a veje takarító a herendi porcelán gyárban. Õ azt mondta, hogy száz dollárért õk még tájképet is festenek a porcelánra. Õ szakértõ ebben a dologban, és azt gondolja, hogy talán aranyból készült, azért van ezer dollár felett a költség.

Biztos vagyok benne, hogy már te is milliomos vagy. Azt hallottuk Amerikában majdnem minden magyarnak van egy gyára. Ha neked már csak a kis bili hiányzik a boldogsághoz, és õsszel az is meg lesz, akkor igazán jó dolgod lehet. Talán már nem is dolgozol, és saját sofõröd van.

Milyen jó neked. Te csak elmégy Párizsba, Londonba meg Viennába. Vienna azt hiszem Bécset jelent, mert a Koleszár szomszéd mindig azzal dicsekszik, hogy Viennát is tudja fogni a rádióján. Azt nem értem, hogy jutottál el Delhibe is egy nap alatt, hiszen az Indiában van. Azt sem tudom, hogy Franciaországból hogy hajtottál át Angliába. Ha meg még Viennában (Bécsben) is voltál, akkor miért nem jöttél el Budapestre is. A kisbíró, aki tegnap józan volt, azt állítja, hogy Ontárió Kanadában van. Most aztán már végképpen nem értem, hogy ha Ontáróban voltál, akkor ugyanazon a napon hogy lehettél Párisban, Londonban, Viennában és Delhiben is. Valami itt nincs rendben.

Mi csak küszködünk itt a faluban. A vetést és az aratást, kapálást és betakarítást gépek végzik ugyan, de egy nyomorult autóra éveket kell várni, és az árának a felét elõre ki kell fizetni. Segíthetnél rajtunk. Ha ott befizetnél 3,300 dollárt, vagyis három bili árát, akkor a Janó fiam azonnal kapna egy autót. Nekünk már csak a kocsi hiányzik a boldogsághoz.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


TIZENEGYEDIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Szuprájzot mondok. Sörlinek twinje lett. A speshölist amikor dzsörmen mízolra megtesztolta ki-fájndolta, hogy fiú, de nem tudta, hogy hány.

Sörlit embulenc vitte be az ömördzsönci rumba. A drájvör a redlájtokat is elpesszolta, és rédiózott, hogy a lébör megkezdõdött. A Bili még az embulencben meglett, a Szem meg a sztrecsörön. Sörli így be se jutott a deliveri rumba. A materniti wardon van, egy szemáj prájvet rumban. Portoricói rummétje van.

Most a Bilin kívül van egy Szemünk is. A nörszeriben vannak. Mindkettõ oké. Nem markolták meg õket.

Sörli mízolja miatt worriztunk, mert báderozhatta volna a növekvést. A Bili fülét külön megcsekkolták; az egyik kisebb. Lehet, hogy hiring-édet kell majd venni, ha nagyobb lesz. A Szemünk az lakibb. Nincs semmi baja, de olyan gyengének látszik, hogy alig merem felvenni.

Most jut eszembe, hogy a hoszpitalban a fotográför vett egy pikcsört a Bilirõl és a Szemrõl. A mélmen most hozta. Itt küldök egyet. Ez aztán a nagy szuprájz, ugye Ángyom?

Jó nörszök vannak a Sörli florján. Ha megpusholja a batönt, megszólal egy bazör, és egy flesholó lájt mutatja a rumot, ahová kallolják õket.

Sörli egy szemáj-prájvet rumban van jó helyen. A prájvet rumra naponta rá kell fizetni 100 dollárt. Az insurenc nem kaverolja. Nekünk jó az olcsóbb rum is. Ez is 100 dollárba kerül egy napra.

Még annyit el kell mondani a haszpitalról, hogy a szenitéshönre vigyáznak. A meterniti flórra rób nélkül a prísztet se engedik be. A róbot a vizitéshön után egy landri beszketbe kell tenni. Amikor a viziting áör van, akkor a sztrít klóz is jó.

Megemlítek még egy másik szuprájzot. Vettem egy nagy bótot. Nyáron a léken van, télen meg sztoridzsban lesz. Ha Bözsi Ángyom meglátná ezt a nagy léket nem hinne a szemének, olyan nagy. A jó vederben a bótot gyakran fogom használni. Öt alvó hely van a bótban. Biztosan megbámulná a falu. A szomszédnak is van bótja, de az enyém hosszabb és szélesebb.

Ma a szuprájzokról akarom magukat tudatni és azt, hogy a Sörli a haszp- italban óké.

Szeretettel: Józsi


VÁLASZ A TIZENEGYEDIK LEVÉLRE

Kedves Józsi!

Mivel ritkán írsz, van idõnk bõven áttanulmányozni a soraidat. A múlt héten a párttitkárral is próbáltuk fejtegetni, mert õ kelet németül elég sokat ért. Nyugat németül nem igen tud, mert István-királykor idetévedt két turista. A párttitkár nem értette õket. Azt mondta, hogy nyugat németül beszéltek, azért nem tudta mit mondanak. Elég az hozzá, hogy a leveledbõl annyit kivettünk, hogy valami fiú beteg és hány.

Leveleidben sokat emlegeted a Sörlét. Azt gondoljuk, hogy az valami amerikai ital lehet, amit a rumba tesznek. A fiú biztosan attól hány. A portoricói rumot itten nem árulják, csak a kubait.

Jaj te Józsi! A szívünk majd meghasad, amikor olvassuk, hogy még az olcsóbb rumra is 100 dollárt költesz naponta. Az állatorvos itt egy dollárért 100 Forintot ad. Száz dollárért 10,000 Forintot adna. Te itt abból egy hónapig elmulathatnál. A sör egy kicsit meleg szokott lenni ugyan, de a rum elég jó. Mi csak az olcsóbb fajtát isszuk.

Mikor olvastam a leveledet, mondtam az uramnak, hogy egy jó feleség kellene a Jóskának, akiért feladná a Sörlét, meg a 100 dolláros rumot. Ha akarod beszélek Marcsával.

A legutóbbi leveledben írtad, hogy majd fogsz küldeni fényképet arról a drága Bilirõl. Gondolom rossz képet tettél a borítékba, mert ezen csak két csecsemõ van, és azok is csúnyák és ráncosak.

Írod, hogy a Bili egyik füle kisebb. A miénket megnéztem, és annak csak egy van. Jó és erõs még. Nem félünk ráülni, de a zománc már pattogzik egy kicsit.

A leveledbõl azt olvastam ki, hogy van egy szemetek és mind a kettõ oké. Az okét tudjuk mit jelent, mert a Ladikos Barnóth Pityu fia, amióta gimnáziumba jár mindenre azt mondja, hogy oké. Azt nem értem, hogy ha csak egy szemetek van, akkor hogy lehet mind a kettõ oké? Ha meg csak egy szemed van, mikor sérült meg a másik? Remélem nem verekedtél össze valakivel.

Nagyon aggódunk miattad Józsi, mert a leveled azt mutatja, hogy a Sörlére, 100 dolláros rumra, és ezenfelül drága hoszp-italra költöd a pénzedet.

Írod, hogy valami nagy bótot is vettél, amit a léken tartasz. Gondolom nagyon hideg lehet arra felé, hogy a víz nyáron is be van fagyva és van rajta lék. Írd meg, hogy a bót, amit vettél, vegyes kereskedés vagy árúház? Írd meg, hogy hány alkalmazottad dolgozik a bótodban. Írod, hogy öt tud aludni a bótban. Nem értjük miért nem mennek haza munka után? Itt nem engednék meg, hogy valaki a bótban aludjon.

Ha olyan sok pénzed van, jobban tennéd ha hazaküldenéd nekünk. Ha józan lennél, akkor nem írnád, hogy ott olyan lék van, amilyet én még nem láttam. Mielõtt vitába szállok veled írd meg, hogy olyan lék, amit a dinnyén vágunk, vagy amit jegen, ha vízért megyünk télen a Tiszára? Lehetséges, hogy ti már annyira északra vagytok, hogy nyáron is be van fagyva a víz? Mert azt mondod, hogy nyáron mentek a lékre.

A kisbíró készül a jövõ hónapban Sárospatakra. Azt mondta bemegy a fõiskolai könyvtárba és keres egy könyvet Amerikáról. A falunkba is lesz könyvtár nemsokára. Marx elvtárs és Lenin elvtárs mûvei már meg is érkeztek. Gyönyörû bõrkötésük van. A kisbíró nem lelt bennük semmit Észak-Amerikáról.

Most jut eszembe, hogy a pikulás Ballai Gyurka véglegesen hazajött Kanadából. Mondtam az uramnak, hogy mutassuk meg a leveleidet, hátha õ tud amerikaiul. De mikor megnéztük a Zoli unokám atlaszán Kanadát, azt láttam, hogy majdnem az Északi-sark alatt van. Kisebb mint a markom. Látnád a Szovjetuniót! Nyolc oldal is majdnem kevés neki olyan nagy. Elég az hozzá, hogy elviszem nemsokára Balláékhoz a leveleidet. Azt hallottam, hogy a Gyuri a magyart úgy beszéli, hogy még a szülei sem tudják mint mond. Szegény anyád ha élne, a szíve meghasadna, ha elolvasná a leveleidet. Vannak, akik külföldön születtek, és mégis megtartották a nyelvük tisztaságát. Veled vajon mi történhetett? Elkerültél az idegenbe, és feladtad a szüleid és a nemzeted nyelvét. Szakíts egy kis idõt, és gyakorold a magyar írást és olvasást! Igen jó lenne ha meghallgatnád a tanácsomat.

Szeretettel: Bözsi Ángyod


TIZENKETTEDIK LEVÉL

Kedves Bözsi Ángyom!

Igen szíven talált a legutóbbi levele. El is mentem a helyi magyar lelkészhez, hogy segítsen ezt a választ megírni. Azóta a feleségem is beírattam az esti iskolába, mert meg akar tanulni magyarul. A beszélgetéseinket hallva mindig azt hitte, hogy a nyelvünk igen hasonlít az angolra, mert az angol szavakhoz magyar végzõdéseket tesznek az itteni barátaink.

Most jöttem csak rá, hogy mennyire elhanyagoltam az írást meg az olvasást. A magyar beszédbe annyi angolt keverünk, hogy otthon talán el sem tudják képzelni mit akarunk mondani. Most látom mennyi félreértést okoztam a leveleimmel. A jövõben megpróbálok magyarul beszélni és magyarul írni. A barátaimat is figyelmeztetem majd az anyanyelv fontosságára. Kérem majd õket is, hogy járjanak el a magyar templomba, hiszen van itt a városban magyar mise és magyar istentisztelet is. Én is ígérem, hogy ezután még jobban fogom támogatni a templomot és az iskolát.

Shirley, a feleségem, aki amerikai lány, szintén árván nõtt fel. Az apja odamaradt a háborúba, az anyja pedig rákbetegségben egy év múlva szintén meghalt. A testvéreit is a rokonai nevelték fel. Egymásra talált a két árva, amikor egyszer a kocsijának az akkumulátora kimerült az egyik kugli pálya parkoló helyén. Én segítettem neki beindítani a motort.

Shirley szeretné ha gyermekeimmel magyarul beszélnék, õ majd angolul fog beszélni, és így mind a két nyelvet könnyen megtanulják. Shirley nagyszülei Európából vándoroltak ki Amerikába, de már nem él egyik sem.

A két fiam, Bill és Sam, meg fogja tanulni a magyar nyelvet éntõlem. Ha pedig már nagyobbak lesznek, egy-egy nyáron hazaviszem õket Magyarországra, hogy megismerjék Bözsi Ángyomat is, aki az árvaságom idején gondviselõ anyámként felnevelt engem. A jó Isten áldja meg Bözsi Ángyomat, meg azt a kis falut is, ahonnan elkerültem az 1956-os Szabadságharc után az idegenbe.

Amikor elmegyünk a családdal vasárnaponként az istentiszteletre, és hallom a zsoltárokat és dicséreteket, és felhangzik a prédikáció, sokszor sírok, mert ráébredek arra, hogy a népem az idegenben is megmaradhat magyarnak, amíg magyarul szól a szánk.

Szeretettel: Józsi


SÛRGÕS LEVÉL JÓZSINAK

Kedves Józsi!

A pikulás Ballai Gyuri idedrájvolt és letrenszlétolta a méljeidet. Nem kell worriznod ezután, mert a pósztoffisznál kirentolt egy apartmentet. Holnap muffol be. Azt prámiszolta, hogy ha kalolom, akkor átdzsampol a fencen és segít az enszörölással. Oké?

Kifájndoltam, hogy megmerridoltad a Sörlit, és azt is, hogy miért volt a haszpitalban. Most már azt is tudom, hogy a deliveri rumot nem lehet meginni. Már azt is tudom, hogy a Bili meg a Szem angolul két fiú név. Tudom, hogy a lék az tó, a bót pedig egy csónak.

Idáig Gyuri diktálta a levelet, és remélem tejobban megérted, mint én. Nagy csavargó vagy te Józsi. Azt hittük, hogy már gyárad van, és kiderül, hogy nehezebben dolgozol, mint mi. Restelem magam a sok levelem miatt, amiben mindig csak kéregettem, mintha Amerikában fán teremne a pénz. Ki tudja hány külföldi magyar hazaküldi a keresetének nagy részét, hogy a családtagoknak, vagy rokonoknak minden meglegyen. Gyuri mondta, hogy éveken át takarított egy kórházban. Megvolt mindene, de a szüleit sem a pénz, sem a szabadság nem tudta pótolni. Esti iskolában elvégezte az egyetemet, és közben még pénzt is küldött haza rendszeresen. Én nem hagytam volna el Kanadát, de hát ez az õ dolga. Éppen most jött be a szobába az urammal. Még talán akar egy pár sort diktálni amerikaiul.

Azt üzeni, hogy mondjál hellót az ókantribelieknek. Ha van csenszed vegyél vékéshönt. Gyere haza egy tripre. Ne rentolj ki kárét, mert az övét drájvolhatod, ha a shiftest tudsz hajtani.

Én is azt mondom Józsikám, hogy egyszer látogass meg bennünket. Ne hozz semmit ajándékba, csak magadat és a családodat. Jó lenne újból találkozni.

Szeretettel: Bözsi Ángyod.

Utóirat: Most hozta a postás a leveledet, amit a lelkész segítségével írtál. Kicsordult a könnyem, amikor elolvastam, mert érzem, hogy jóakarattal és egy kis áldozattal az idegenben is megmaradhatsz magyarnak családoddal együtt. A feleséged ugyan nem magyar, de Gyuri azt mondja, hogy Kanadában sok házastárs meg- tanult magyarul. Azt mondja, hogy egyszer volt egy olyan lakodalomban, ahol a nem magyar származású menyasszony magyarul köszöntötte a vendégeket egy néhány perces beszédben. Mindenki sírt. Én is sírok ha rágondolok, mert igen szeretnélek benneteket látni. Szeretném magamhoz ölelni a családodat és elbeszégetni velük, mint veled is elbeszélgettem gyermekkorodban a szüleid halála után.

A jó Isten áldjon meg téged családoddal együtt. Adja a Teremtõ azt is, hogy veled együtt a sok emigráns hûen támogassa a magyar templomot és a magyar kultúrát.

- V É G E -


UTÓSZÓ

A Bözsi Ángyomhoz írt levelek egy része 1976 körül, az USA kétszázéves évfordulójának az idején, látott napvilágot. Sok helyen nyomtatásban és sokszorosításban is megjelent tudtom és engedélyem nélkül. Egy Magyar Ház kinyomtatta a nevem nélkül, mintha az õ szerzeményük lett volna. Nem szóltam. Szinte akartam, hogy feledésbe menjen ki írta, mert mint lelkészt nem az igehírdetéseimrõl, hanem a Bözsi Ángyomhoz írt leveleimrõl ismertek meg Amerika és Kanada különbözõ városaiban. Gyermekkoromban olvastam, hogy amikor Gárdonyi leírta a falusi életet Göre Gábor történetein keresztül, akkor bántotta az így szerzett hírnév. Engem is bántott, hogy az idegenbe szakadt magyarjaink nyelvezetét nevetség tárgyává tettem. Nem volt szándékomba senkit se bántani, hanem inkább egy kis derûvel rá akartam ébreszteni a magyarjainkat arra, hogy beszéljenek helyesen. A levelekben van egy pár, olyan kifejezés, ami nem illõ egy lelkészhez, de nem akartam annyira letompítani a "tájszólásokat," hogy el veszítsék az érdekességüket, és az ízüket. Ha valakit valamelyik kifejezésem bánt, attól bocsánatot kérek. Ezeket a leveleket nem egy ájtatos pap írta, hanem egy jókedvû Kántor. Az az elõnyöm, hogy ha a papokat szidják, akkor Kántor vagyok. Mint lelkésznek jogom van a papokkal csípkelõdni.

Több esztendõ gyûjteménye a levelekben megtalálható sok fura kifejezés. Amikor az egyházaknál, magyar összejöveteleken, barátok között, és a családi körben, valaki mondott valami furcsaságot, akkor feljegyeztem és eltettem a "Bözsi Ángyom" dossziéjába. Tizenöt év alatt összegyûlt egy kötetre való anyag, aminek csak egy részét használtam fel. Olyan kifejezések, mint például "megcsendzsoltam a májndomat," "kenszololtam az apojtmentet," "a förnicsör sztor kisipolta a bedrum szetet," kimaradtak. Delhi és Tillsonburg környékén nem számlákat fizetnek, hanem billteket. Nem fért be a könyvbe minden. Ehhez hasonló még az, amikor valaki jelenti a nõegyeleti gyûlésen, hogy öt betegnek küldött "kártyát." Kedvem lenne megkérdezni, hogy melyik kártyát küldte el, a tök ászt, vagy a makk hetest?

Maradt még anyag több levélre is, de az olvasó belefáradna az ismétlésekbe, és szavak felsorolásába. Ezért az összeszûkített tízenegy levelet átalakítottam egy elfogadható és tanulságos történetté. Annyira reálissá váltak a levelek, hogy a végét magam is megsirattam. Mások számára is annyira reálisak a levelek, hogy egyszer Pennsylvaniában egy kanadai lelkész nekem magyarázta milyen leveleket írt valaki Torontóban, és milyen válaszokat kapott rá. Nem akarta elhinni, hogy én írtam azokat. Amikor a kezébe adtam a könyvem elsõ kiadását, akkor elhitte. Bözsi Ángyom leveleinek nagy részét Amerikában írtam, de késõbb Kanadában kibõvítettem az itteni kifejezésekkel.

Most jutott eszembe, hogy amikor "Józsi" megszületett, akkor az apja kanadai állampolgár volt, így még ezen a héten bejegyeztetem Õt az emigrációs hivatalban. A kettõs, amerikai-kanadai állampolgárságával mind a két ország a magyarsága magáénak vallhatja, ha akarja. Sok barátja van az USÁ-ban és Kanadában is. Arról lehet megismerni õket, hogy egy "dikshöneribõl" tanulták meg a Hunglish nyelvet.

Befejezésül még annyit szükséges megemlítenem, hogy ez a könyvecske azoknak a magyaroknak íródott, akik angol nyelvközösségekben élnek, és magyarul és angolul is beszélnek. Mindkét nyelv ismerete szükséges a levelek megértéséhez. Egy óhazai, aki az amerikai és kanadai magyarok beszédét nem ismeri, talán azt gondolná, hogy Kántor Pál elfelejtette az anyanyelvét. Nem felejtettem el. Sõt egyik oka a lelkészi pályaválasztásomnak az volt, hogy a magyar nép szolgálatában akartam maradni. Mint technikus, szerszámkészítõ, hegesztõ és esztergályos élhettem volna, mint Józsi, de elmentem tanulni. Három egyetemnek és három teológiának voltam a hallgatója és közben dolgoztam is. Unatkozni sohasem volt idõm. Ez a könyvecske is a sok munka között született meg, elõször Fairport Harbor, Ohióban, majd egy kissé kibõvítve, Delhi, Ontárióban. Fogadják olyan szeretettel, amilyennel írtam. Nevessünk ott, ahol nevetségesek vagyunk, és sírjunk ott, ahol a hazát változtatott magyarjaink elfelejtik a hagyományaikat.

Szívélyes üdvözlettel Kántor Pál


ÖNÉLETRAJZ

KÁNTOR PÁL Tiszakarádon, Zemplén megyében született. Az apja asztalos, kiskereskedõ, kocsmáros, gyógynövény beváltó volt, majd újból visszatért a gyalupadhoz.

Kántor Pál a középiskolai tanulmányait Sárospatakon kezdte, és Ózdon a Kohó és Gépipari Technikumban fejezte be. Érettségije után Diósgyõrben a kohászati mûvek villamos mûhelyében dolgozva, esti iskolában oklevelet szerzett villanyhegesztésbõl, és tanulmányait elektrotechnikával bõvítette ki.

Szüleivel és bátyjával 1957-ben, menekültekként jöttek az Egyesült Államokba, ahol South Norwalkon, Connecticut államban, telepedtek le. Norwalkon, mint esztergályos és technikus dolgozott a Boots Aircraft vállalatnál, késõbb az iskolai vakációk idején is.

Egyetemi tanulmányait Bloomfield College and Seminaryben, New Jersey államban, 1958 õszén kezdte meg, és 1961-ben egy B.A. fokozattal fejezte be. Az angol irodalomból szerzett képesítése után a Montclair Teacher State College felsõfokú (graduate) tagozatán tanári minõsítésért dolgozott, és ugyanakkor a teológiai tanulmányait is folytatta Bloomfielden. Majd egy magyar presbiteriánus egyházat szolgálva Yonkersen, New York Theological Seminarybe, New York Citybe került. Ezt követte Colgate Rochester Divinity School, Rochester, New York, ahol B.D. és M.Div. diplomákat kapott. Ezenkívül a következõ egyetemeken hallgatott le kurzusokat: Canisius College (Buffalo, New York); Lakeland Community College (Mentor, Ohio); Purdue University (Lafayette, Indiana).

Buffalóban több mint tíz évet szolgált a nyugati oldalon lévõ református egyháznál. 1974-ben Fairport Harbor, Ohióba kapott meghívást egy másik református gyülekezettõl. Onnan kilenc év után Ohio fõvárosába, Columbusba ment öt évre. Columbusból újra visszakerült a családjával Buffalóba egy német gyülekezethez. Ott érte Kanadából, a Delhi és Brantford, Ontarióban lévõ magyar presbiteriánus gyülekezetek meghívása 1990 nyarán. 2000 februárjától a Hamiltoni Református Egyháznál szolgál, Ontarioban.

Kántor Pál Amerikában két terminusban volt a Tóparti Egyházmegye esperese; az Amerikai Magyar Református Egyesület igazgatója; a Reformátusok Lapjának öt évig szerkesztõje; az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület titkára, alelnöke, majd elnöke; Buffalóban cserkészcsapat parancsnok; magyar rádió programok vezetõje két rádió-adóállomáson, WWOL és WXRL. Egy rövid ideig a Kálvin Egyházkerület pénztárosaként is szolgált. 1991-tõl a Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület titkára és 1994-tõl két terminusban elnöke is volt. 1995-ben, a Magyarországon megalakult, közel 40 országot magába foglaló Egyetemes Református Zsinat jegyzõnek választotta meg hat évre. Kántor Pál útleveles polgára három országnak; alelnöke és elnöke volt a Magyarok Világszövetsége kanadai részlegének; Tillsonburgban a dél-ontarioi zenés magyar rádió programját õ vezette öt éven át.

Kántor Pál legismertebb írásai: a humoros Kedves Bözsi ángyom címû könyvecske, Képek a múltunkból, (160 oldalas amerikai-magyar egyháztörténelmi tanulmány), Magyar fohász, (versek), Nincsen mindig lakodalom (versek), Hogy fedezték fel a magyarok Amerikát? (sumér szatíra) és Lemaradtunk a térképrõl (gyermekkori élmények Tiszakarádról) és Egy esztendõ üzenete, (54 igehirdetés).

Kántorné, Erdei Sári, amerikai születésû. Már az édesanyja is az volt. Az édesapja, Erdei Károly 1927-ben vándorolt ki Kanadába Szatmár megyébõl. Kántor Pál mindhárom gyermeke egyetemet végzett.


POSTSCRIPT FOR OUR ENGLISH READERS

With the exception of the "w" and the "th" sounds the following forty-three sounds can be written phonetically in Hungarian: a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, õ, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, û, v, z, zs, x, y. Hungarian has prefixes and suffixes, which makes the language flexible. For example if we add three prefixes and five suffixes to the verb engesztel (reconcile), we create a tongue twister: legeslegmegengesztelhetetlenebbeknek, which means "to the most irreconcilable ones."

Those Hungarians who left their homeland before they had television, refrigerator, modern kitchen appliances and tools, often use English words with Hungarian prefixes and suffixes. "Joe is watching television" for an old timer would be: "Dzsó waccsolja a televizsönt," and "He unplugs the refrigerator" would be "Kiplagolja a fridzsadért."

This booklet was compiled carefully from commonly used "Hunglish" (Hungarian-English) expressions and put into letters mailed to the old country to the relatives, who without the knowledge of English would understand only those key phrases which the author purposely expressed in Hungarian, thus creating humorous misunderstandings.

The purpose of these letters to Aunt Betty from Joe wanted to awaken a just sense of responsibility in those Hungarians who adulterated their language with needless foreign words, thus failing to cultivate the heritage of their ancestors. With the rapid progress of technology many nations embrace foreign words, which is understandable, but with a little effort Hungarian words could be learned and used. There are proper words for most foreign expressions, and it would be so much more pleasing to hear our people speaking either English or Hungarian, but not Hunglish, which is English with Hungarian prefixes and suffixes. In order to preserve a nation's tradition and preserve its identity, its vehicle: the nation's language must be cultivated and preserved in its purity.

"